3i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         fizyka CM 14
1 8:00- 8:45 j.polski DN 24       r_j.polski DN 24
2 8:50- 9:35 biologia Ko 8 j.hiszpański-1/9 LD 54     r_j.polski DN 24
3 9:40-10:25 matematyka MG 34 j.hiszpański-1/9 LD 54 informatyka-1/2 DM 6
j.angielski-2/2 HJ 22
  geografia JW 3
4 10:35-11:20 chemia JD 9 j.polski DN 24 j.angielski-1/2 PI B
informatyka-2/2 DM 6
  r_angielski-1/2 PI B
r_biologia-2/2 Ko 50
5 11:35-12:20 r_angielski-1/2 PI B
r_angielski-2/2 HJ 22
wf-1/4 SM g3
wf-2/4 #d18 g5
wf-4/4 #c18 g2
matematyka MG 21 matematyka MG 34 r_biologia-1/2 Ko 9
r_angielski-2/2 HJ 22
6 12:30-13:15 r_angielski-1/2 PI B
r_angielski-2/2 HJ 22
j.angielski-1/2 PI B
j.angielski-2/2 HJ 22
j.polski DN 24 j.angielski-1/2 PI B
r_biologia-2/2 Ko A
wf-1/4 SM g3
wf-2/4 #d18 g5
wf-4/4 #c18 g2
7 13:25-14:10 j.hiszpański-2/9 #h13 18
j.niemiecki-5/9 #n2 17
j.niemiecki-6/9 #n4 50
j.francuski-8/9 #f1 16
historia PP 35 j.polski DN 24 r_biologia-1/2 Ko A
j.angielski-2/2 HJ 22
wf-1/4 SM g3
wf-2/4 #d18 g5
wf-4/4 #c18 g2
8 14:15-15:00 j.hiszpański-2/9 #h13 18
j.niemiecki-5/9 #n2 17
j.niemiecki-6/9 #n4 50
j.francuski-8/9 #f1 16
zaj. wych. Ko 9 historia PP 35 przedsięb. MH 24  
9 15:05-15:50   fizyka CM 14   religia DZ 30  
Obowiązuje od: 11 września 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum