9
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   2c biologia
  3bs biologia
3bs-1/2 r_biologia
1 8:00- 8:45 Ko 1i-1/2 r_biologia
3bs-1/2 r_biologia
Ko 1e biologia
3bs zaj. wych.
3bs-2/2 r_biologia
2 8:50- 9:35 Ko 1i-2/2 r_biologia
3bs-2/2 r_biologia
Ko 1g biologia
2c-1/2 r_biologia
2b-1/2 r_biologia
3 9:40-10:25 BD 1f historia
2b biologia
Ko 2f biologia
2c-2/2 r_biologia
2b-2/2 r_biologia
4 10:35-11:20 Ko 1h-1/2 r_biologia
Ko 2e-2/2 biologia
3bs-1/2 r_biologia
Ko 1i zaj. wych.
Ko 1i biologia
5 11:35-12:20 2c-2/2 r_biologia
Ko 2e-1/2 biologia
3bs-2/2 r_biologia
Ko 2e biologia
Ko 2f-1/2 biologia
6 12:30-13:15 2c-1/2 r_biologia
Ko 2g-2/2 biologia
2b biologia
Ko 1h-1/2 biologia
Ko 2f-2/2 biologia
7 13:25-14:10 2b-1/2 r_biologia
Ko 2g-1/2 biologia
2c biologia
DZ 2g religia
DZ 3hs religia
8 14:15-15:00 2b-2/2 r_biologia
    Ko 2g biologia
DZ 3es religia
Obowiązuje od: 9 maja 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum