Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Matura 2024

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W FORMULE 2023

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  a) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  b) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  a) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  b) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  c) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  d) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)


DEKLARACJE MATURALNE

Każdy uczeń klasy maturalnej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2024 r. zobowiązany jest do złożenia wstępnej deklaracji w postaci elektronicznej (e-deklaracji) do 2 października 2023 r. (poniedziałek).

Jeżeli w trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2024 r. w ostatecznej deklaracji.

W przypadku braku wprowadzania zmian do deklaracji, deklaracja wstępna uznana jest jako ostateczna.

Uczeń może wypełnić i złożyć deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).  Aby zalogować się do ZIU należy wprowadzić login i hasło otrzymane od wychowawcy oddziału (instrukcja dotycząca składania e-deklaracji).

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie czy np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składa ww dokumenty u pedagoga szkolnego celem weryfikacji a następnie dołącza skany każdego z dokumentów jako załącznik do e-deklaracji. 

Po złożeniu e-deklaracji zdający zobowiązany jest wydrukować potwierdzenie, podpisać i przekazać wychowawcy oddziału klasowego.

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie CKE, w szczególności:

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij