Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Oferta szkoły 2024/2025

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RZESZOWIE

OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

(do wyboru p/k*)

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

1 A

 

 

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

 

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 B

 

 

BIOLOGIA

CHEMIA

 

 

j. angielski

 

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 C

 

 

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

 

j. angielski

 

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia lub chemia

1 D

 

MATEMATYKA

INFORMATYKA

J. ANGIELSKI

 

j. angielski

 

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

informatyka

 

MATEMATYKA

INFORMATYKA

FIZYKA

 

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

1 E

 

J.POLSKI

J. ANGIELSKI

HISTORIA

 

j. angielski

 

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

1 F  

 

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. ANGIELSKI

j. angielski  

j. francuski

j. hiszpański

j. łaciński

j. niemiecki

j. rosyjski

 

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

 

*p – język obcy realizowany od podstaw

  k – język obcy będący kontynuacją ze szkoły podstawowej

Wskazane jest, by uczeń wybrał drugi język obcy będący kontynuacją języka ze szkoły podstawowej.

Będąc  uczniem naszej szkoły, masz możliwość:

 • nauki drugiego języka obcego nowożytnego: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w grupach międzyoddziałowych,
 • nauki języka łacińskiego z elementami kultury antycznej, a następnie  - zgodnie z ukierunkowaniem profilowym – łaciny w medycynie lub w naukach prawniczych,
 • nauki języka angielskiego w ramach intensywnych kursów odbywających się w Wielkiej Brytanii bądź online z udziałem nauczycieli – native speakerów,
 • wyjazdu w ramach projektów Erasmus +,
 • wzięcia udziału w projekcie EuroScola,
 • rozwijania swojego aktorskiego talentu w teatrach „Memłon” oraz „No Name Theatre”,
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez wyjazdowe inicjatywy Koła Wielbicieli Opery Lwowskiej, Klubu Miłośników Teatrów Muzycznych oraz udział w projekcie Kino Młodego Konesera,
 • sprawdzenia swojej sprawności na rajdach rowerowych, stokach narciarskich oraz w ramach górskich wycieczek Szkolnego Koła  PTTK, Szkolnego Koła Historii Regionalnej,
 • włączenia się w pomoc innym, wspierając działania Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu,
 • sprawdzenia swoich kompetencji w prowadzeniu firmy, uczestnicząc w Branżowych Symulacjach Biznesowych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości,
 • zakwaterowania w internacie IV LO.

Nasza szkoła współpracuje z:

 • Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Akademią Górniczo-Hutniczą – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 • Uniwersytetem Rzeszowskim – Wydział Medyczny,
 • Politechniką Rzeszowską – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydział Chemiczny,
 • Centrum Wymiany Międzynarodowej w Madrycie,
 • Realschule Tostedt oraz CJD Homburg w Niemczech,
 • Kent School of English w Broadstairs (Anglia).

Na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów organizujemy zajęcia z religii oraz etyki.

Jeśli opiekunowie bądź pełnoletni uczniowie nie zgłaszają pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, są one realizowane w poszczególnych zespołach klasowych.

Załączniki:
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij