Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

ERASMUS+ 2020-2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+ 2020-2023

"Genio e Ingenio: El descubrimiento de la identidad"

 

Okres realizacji projektu: 2020-2023.

Projekt był inspirującym i owocnym przedsięwzięciem, które zjednoczyło cztery szkoły partnerskie:

Liceo Leonardo Giarre, Włochy

IES Jaime II, Alicante, Hiszpania

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie, Polska

Instituto Bilingüe de Bachillerato "Miguel de Cervantes" 164 ГПИЕ, Bułgaria.

Projekt Erasmus+ "Genio e Ingenio: El descubrimiento de la identidad" stanowił niezwykłą podróż przez kultury, języki i tożsamości. Wspólnie z naszymi partnerami z Włoch, Bułgarii i Hiszpanii podjęliśmy się promowania wielokulturowości, a także rozwijania kompetencji społecznych i językowych naszych uczniów oraz nauczycieli.

Cele i założenia projektu

Projekt Erasmus+ "Genio e Ingenio: El descubrimiento de la identidad" został zrealizowany zgodnie z ustalonymi celami i założeniami, które obejmowały:

a) promowanie wielokulturowości - głównym celem projektu było promowanie wielokulturowości oraz zrozumienia i akceptacji różnorodności dorobku poszczególnych narodów, a działania projektowe miały na celu uświadamianie uczniom i nauczycielom, że różnice kulturowe stanowią bogactwo i niekwestionowaną wartość;

b) rozwijanie kompetencji językowych - projekt koncentrował się na rozwijaniu umiejętności komunikacji w językach obcych, w szczególności w języku hiszpańskim i angielskim, poprzez mobilności uczniów i nauczycieli uczestnicy mieli okazję posługiwać się językami obcymi w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych;

c) odkrywanie tożsamości kulturowej - projekt miał zachęcać uczniów do odkrywania swojej tożsamości kulturowej oraz zrozumienia, jak wpływa ona na ich postrzeganie świata, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję lepiej poznać siebie i swoją kulturę;

d) zacieśnienie współpracy międzynarodowej - projekt promował współpracę międzyszkolną i międzynarodową w dziedzinie edukacji mającą na celu wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk między szkołami partnerskimi;

e) rozwój kompetencji społecznych - projekt wspierał rozwijanie umiejętności społecznych uczniów, takich jak komunikacja, praca w zespole, myślenie krytyczne, empatia i otwartość na innych, dzięki międzynarodowym kontaktom uczestnicy zdobywali doświadczenia w interakcjach międzykulturowych.

Realizacja projektu

Mobilności uczniów: W ramach projektu odbyły się cztery mobilności uczniów, które pozwoliły uczestnikom na poznanie innych kultur, języków i zwyczajów. Młodzież miała okazję uczestniczyć w lekcjach, warsztatach artystycznych oraz innych aktywnościach związanych z tematyką projektu.

Mobilności nauczycieli: Nauczyciele również mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, które pomogły w rozwijaniu umiejętności dydaktycznych oraz w wymianie praktyk pedagogicznych wśród poszczególnych reprezentantów krajów partnerskich.

Spotkania partnerskie: W trakcie trwania projektu odbyło się kilka spotkań partnerskich, podczas których omawiane były kwestie związane z postępem w realizacji poszczególnych zadań, planowaniem działań oraz podsumowaniem osiągnięć.

Promocja kultury: Projekt zaowocował organizacją różnych wydarzeń promujących kulturę hiszpańską, polską, bułgarską i włoską w środowisku szkolnym, takich jak wystawy, prezentacje, warsztaty, koncerty czy pokazy kulinarne.

Ewaluacja i podsumowanie: W trakcie projektu przeprowadzona została ewaluacja, która pozwoliła na ocenę osiągnięć i identyfikację obszarów, które mogą być doskonalone w przyszłości.

 

Efekty i wnioski

Projekt Erasmus+ "Genio e Ingenio: El descubrimiento de la identidad" przyniósł wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oto niektóre z efektów:

- zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń i umiejętności, poszerzających ich horyzonty kulturow,

- podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie języka hiszpańskiego i angielskiego,

- wzrost świadomości kulturowej i umiejętność akceptowania innych kultur,

- rozwinięcie umiejętności pracy w międzynarodowym zespole,

- nawiązanie przyjaźni i zacieśnienie więzi między uczniami i nauczycielami z różnych krajów.

Projekt był nie tylko edukacyjnym przedsięwzięciem, ale także platformą do nawiązywania trwałych relacji międzynarodowych. Rozwijanie współpracy o takim charakterze wydaje się być kluczowym elementem kształcenia młodego pokolenia, a tym samym istotnym zadaniem w dziedzinie edukacji.

 

Podziękowania:

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia, nauczycielom, rodzicom oraz partnerom za ich zaangażowanie i wkład w realizację projektu. To wspólna praca uczyniła go tak wyjątkowym i wartościowym doświadczeniem.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Koordynatorzy projektu:

 

Bartłomiej Prokop

Lazaro Luis Delgado Conde

 

 

Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij