Ikona dostępności
Przycisk zamknięcia
Wyszukaj
Przycisk zamknięcia

Pedagodzy

 • mgr Barbara Brelik - psycholog
 • mgr Ewa Stafiej - pedagog specjalny, pedagog szkolny

 • mgr Justyna Zaborniak-Poręba - psycholog, pedagog szkolny

pedagodzy@kopernik.rzeszow.pl

Pedagodzy w IV LO zajmują się różnorakimi formami pomocy i wsparcia dla młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Zadania realizowane przez pedagogów:

 1. Otaczanie opieką uczniów klas I:
  • udział w wycieczkach integracyjnych;
  • Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat:
   • „Różnice w uczeniu się na poprzednich etapach edukacyjnych i w liceum.”
   • "Wyzwania i wymagania liceum i jak im sprostać.”
   • „Wyzwania i zagrożenia ostatniej fazy okresu dojrzewania.”
   • „Jak pracuje ludzki mózg i prawa pamięci?”
   • „Efektywna nauka.”
   • „Jak radzić sobie ze stresem?”
  • Indywidualna pomoc uczniom przeżywającym trudności adaptacyjne
 2.  Prowadzenie edukacji psychologicznej
  • Kółko psychologiczne dla osób chcących wziąć udział w corocznie organizowanym przez magazyn psychologiczny „Charaktery” Turnieju Wiedzy Psychologicznej;
  • Kółko psychologiczne dla chętnych uczniów realizujące następujące tematy:
   • „Poznawanie siebie i budowanie stabilnej samooceny”;
   • „Efektywna komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej („mowy ciała”);
   • „Jak rozpoznawać i radzić sobie z manipulacją”;
   • „Radzenie sobie z trudnymi emocjami”;
   • „Budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi (rówieśnicze, międzypokoleniowe, przyjacielskie, partnerskie).
  • Prowadzenie godzin wychowawczych na interesujące uczniów tematy z zakresu psychologii
 3. Otaczanie opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
  • indywidualna pomoc i wspieranie potrzebujących uczniów;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów;
  • koordynowanie procedur związanych ze wspomaganiem uczniów z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  • udzielanie informacji i prowadzenie działań w zakresie dostosowania matury do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 4. Edukacja prozdrowotna i profilaktyka uzależnień:
  • prowadzenie godzin wychowawczych dotyczących zdrowego stylu życia;
  • współpraca z gabinetem higieny szkolnej w obszarze realizacji wspólnych działań i wspólnej pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi;
  • organizowanie i koordynacja zajęć profilaktycznych prowadzonych przez pracowników placówek specjalistycznych.
 5. Doradztwo zawodowe:
  • prowadzenie godzin wychowawczych na tematy związane z planowaniem swojej drogi edukacyjno-zawodowej;
  • indywidualne doradztwo zawodowe (testy i ich analiza).
 6. Realizacja programów stypendialnych:
  • informowanie uczniów o dostępnych stypendiach;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków;
  • składanie wniosków i koordynacja formalnych procedur stypendialnych.
 7. Prowadzenie działań związanych z udzielaniem wsparcia / informacji / pomocy / rady wszystkim potrzebującym tego uczniom / rodzicom / nauczycielom.
Zobacz
Biblioteka
Internat
Działalność SU
Pedagog szkolny
Matura 2024
Latina exercenda
Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij